2016-08-25

Oddział Chorób Płuc

Telefony

Kierownik: 34 325 2611 wew. 369
Pielęgniarka oddziałowa: 34 325 2611 wew. 378
Dyżurka pielęgniarek: 34 325 2611 wew. 137
Gabinet lekarski: 34 325 2611 wew. 224
Sekretariat: 34 325 2611 wew. 228

Liczba łóżek: 30

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon C, parter

Poradnia Pulmonologii                                 34 325 2611 wew. 119

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Wszyscy lekarze pracujący w oddziale posiadają certyfikaty:

 • uprawniające do wykonywania bronchofiberoskopii
 • badań czynnościowych

Dwóch lekarzy posiada certyfikat uprawniający do wykonywania badań USG.

Lekarze pełniący dyżury w oddziale:

 

Elżbieta Przech     specjalista chorób wewnętrznych
Krzysztof Stanisławski  specjalista chorób wewnętrznych
Justyna Bik   w trakcie specjalizacji
Małgorzata Kostarczyk        specjalista chorób wewnętrznych, nefrologia

 

Lekarze pracujący w oddziale:

Włodzimierz Mierzwa        specjalista chorób płuc
Włodzimierz Wróbel  specjalista chorób płuc
Anna Zajdel       specjalista chorób płuc
Anna Jankowska specjalista chorób płuc
Dorota Demkow-Stajnow   specjalista chorób płuc
Jolanta Łyko-Nagi   specjalista chorób płuc
Katarzyna Strzelczyk-Grzywnowicz   specjalista chorób płuc
Sandra Kucięba specjalista chorób płuc
Katarzyna Kazek - Smolnik w trakcie specjalizacji
Agnieszka Kwapisz          w trakcie specjalizacji

 

Pracownia badań czynnościowych posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Informacje o wykonywanych świadczeniach:

 • Bronchoskopia
 • Brachyterapia śródoskrzelowa
 • USG opłucnej
 • Punkcja opłucnej
 • Podawanie leków do opłucnej
 • USG węzłów chłonnych z biopsją cienkoigłową węzłów
 • Rehabilitacja oddechowa
 • Nebulizacja
 • Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:
 • skierowanie na oddział
 • dowód osobisty
 • karta NFZ
 • osoby pracujące - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
  emeryci, renciści - legitymacja emerytalna lub rencisty
  osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o odprowadzani składek do ZUS-u

pełna dokumentacja medyczna i radiologiczna