2016-08-25

Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Telefony:

Kierownik 34 367 3382
Sekretariat 34 367 3387
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3384
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3385

Liczba łóżek:  28, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, III piętro

Wykonywane procedury:

  • Procedury z zakresu neurotraumatologii
  • Procedury z zakresu neuroonkologii
  • Procedury z zakresu wad naczyniowych mózgu
  • Procedury z zakresu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa
  • Procedury z zakresu urazów kręgosłupa
  • Procedury z zakresu urazów nerwów obwodowych
  • Procedury z zakresu wad ośrodkowego układu nerwowego 
  • Procedury z zakresu onkologii głowy i szyi

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • dowód osobisty
  • skierowanie na oddział