2016-08-25

Oddział Obserewacyjno-Zakaźny

Telefony:

Kierownik: 34 325 2611 wew. 274
Gabinet lekarski: 34 325 2611 wew. 272
Sekretariat: 34 325 2611 wew. 115
Pielęgniarka oddziałowa:

34 325 2611 wew. 191

Dyżurka pielęgniarek: 34 325 2611 wew. 273

Liczba łóżek:  24  /w tym 2 łóżeczka niemowlęce /

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon E, parter

Poradnie działające przy oddziale zakaźnym (poradnie zlokalizowane w pawilonie D:

    

Poradnia Hepatologiczna,                         tel. wew. 227

Poradnia Chorób Zakaźnych                     tel. wew. 227

Poradnia kwalifikująca do szczepień  p/wściekliźnie 

Wykonywane procedury:

 • leczenie jednostek chorobowych obejmujacych: choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • diagnozowanie i leczenie według najnowszych standardów wirusowego zapalenia wątroby,
 • kwalifikacje i realizuja programów terapeutycznych NFZ w zakresie leczenia p/WZW
 • diagnozowanie i leczenie chorób odkleszczowych
 • diagnozowanie i leczenie neuroinfekcji /w tym dzieci od 3 rż./
 • konsultacje medyczne  w zakresie ekspozycji zawodowych
 • hospitalizacja dorosłych i dzieci   /z objawami ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego
  od 2 lat/

Oddział nie prowadzi diagnostyki i leczenia z zakresu chorób tropikalnych.
Zapewniamy całodobową opiekę nad chorymi.

Godziny przyjęć:

 • oddział zakaźny świadczy usługi  całodobowo (obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza),
 • bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związane
  z wypadkiem,  stanem zagrożenia życia oraz w przypadku decyzji o przymusowej hospitalizacji.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • dowód osobisty
 • karta ubezpieczenia zdrowotnego
 • skierowanie na oddział

osoby pracujące - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
emeryci, renciści - legitymacja emerytalna lub rencisty
osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o odprowadzani składek
do ZUS-u