2016-08-25

Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym
Chemioterapii

Telefony

Kierownik: 34 367 3306
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3307
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3339
Gabinet lekarski: 34 367 3304
Sekretariat: 34 367 3309

 

Liczba łóżek: 62 w tym łóżka intensywnej opieki medycznej, oraz 8 miejsc dziennego pobtu

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, VII piętro 

Poradnie:
Poradnia Onkologiczna:                     34  367 3206

 

Wykonywane procedury:

W zakresie diagnostyki i leczenia:

 1. Diagnostyka i leczenie systemowe nowotworów układu oddechowego, wg obowiązujących standardów Polskiej Unii Onkologicznej (PUO).
 2. Diagnostyka i leczenie nowotworów piersi w zakresie chemioterapii, hormonoterapii, programy lekowe NFZ, terapii celowanej i niestandardowej w oparciu o wytyczne PUO i standardy międzynarodowe.
 3. Diagnostyka i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego w zakresie terapii systemowej, radiochemioterapii i terapii niestandardowej.
 4. Diagnostyka i leczenie systemowe nowotworów narządu rodnego u kobiet (chemioterapia, hormonoterapia, radiochemioterapia).
 5. Terapia i diagnostyka nowotworów   układu moczowo-płciowego u mężczyzn (chemioterapia, hormonoterapia, terapia niestandardowa).
 6. Radiochemioterapia i terapia systemowa guzów OUN.
 7. Terapia i diagnostyka raka nerki - w oparciu o najnowsze standardy - terapia niestandardowa       i w oparciu o programy NFZ.
 8. Diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi w zakresie chemioterapii i terapii skojarzonej (radiochemioterapia).
 9. Diagnostyka i leczenie systemowe czerniaka złośliwego w oparciu o programy NFZ
 10. Diagnostyka i leczenie mięsaków kości i tkanek miękkich w oparciu o programy NFZ
 11. Terapia i diagnostyka nowotworów o nieustalonym punkcie wyjścia.
 12. Diagnostyka i leczenie nowotworów układu chłonnego - chłoniaki złośliwe ziarnicze i nieziarnicze, przewlekła białaczka limfatyczna i szpikowa, szpiczak mnogi we współpracy z Ośrodkami Klinicznymi.
 13. Hospitalizacje w zakresie radioterapii i brachyterapii w leczeniu skojarzonym z chemioterapią.
 14. W trakcie leczenie korzystamy ze współpracy z zakresu kardiologii, pulmonologii, neurochirurgii, ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej z zakładami diagnostyki histopatologicznej, obrazowej i laboratoryjnej w pełnym zakresie.
 15. W przypadkach uzasadnionych wykonujemy badania w Ośrodkach o wyższym stopniu referencyjności.
 16. Organizujemy szkolenia i warsztaty onkologiczne przeznaczone dla lekarzy współpracujących       z pionem onkologicznym.