2016-08-25

Oddział Opieki Palitywnej

Telefony:

Kierownik: 34 325 2611 wew. 363
Pielęgniarka oddziałowa: 34 325 2611 wew. 222
Dyżurka pielęgniarek: 34 325 2611 wew. 362
Gabinet lekarski: 34 325 2611 wew. 363
Sekretariat: 34 325 2611 wew. 222

Liczba łóżek: 23

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon E, II piętro 

Do oddziału przyjmowane są przede wszystkim osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej, u których występują dolegliwości bólowe, duszność, oraz inne objawy somatyczne trudne do opanowania w warunkach domowych.

 

Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie Opieki Paliatywnej    

- C00-D48 nowotwory

- G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego       

- B20-24 choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)

- G10-G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

- I42-43 kardiomiopatie

- J96 niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

- L89 owrzodzenie odleżynowe

 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • dowód osobisty
  • karta ubezpieczenia zdrowotnego
  • skierowanie na oddział
  • osoby pracujące - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
    emeryci, renciści - legitymacja emerytalna lub rencisty
    osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o odprowadzaniu składek do  ZUS-u