2016-08-25

Oddział Pediatrii z Pododdziałem
Hematologii i Nefrologii Dziecjęcej

Telefony 

Kierownik: 34 367 3612
Gabinety lekarskie

34 367 3114

34 367 3113

Sekretariat: 34 367 3620
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3117
Dyżurki pielęgniarek:

34 367 3618

34 367 3619

Liczba łóżek: 32, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej.

Lokalizacja: Pawilon H, parter i II piętro

Informacje o wykonywanych procedurach:

Oddział dziecięcy prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oferujemy w ramach kontraktu z NFZ, szeroki wachlarz usług medycznych w zakresie  leczenia chorób infekcyjnych wieku dziecięcego,  diagnostyki i terapii w alergologii, endokrynologii, gastroenterologii, hematologii, nefrologii i neurologii dziecięcej. Realizujemy także leczenie w ramach szpitalnych-terapeutycznych programów zdrowotnych NFZ. Współpracujemy z większością pediatrycznych ośrodków klinicznych w kraju.

W naszym oddziale pracuje doświadczona i wyspecjalizowana kadra medyczna lekarsko - pielęgniarska.

Każdy pobyt w szpitalu dzieci pamiętają bardzo długo, dlatego personel oddziału dokłada wszelkich starań, aby nie były to tylko negatywne wspomnienia.

Staramy się aby leczone u nas dzieci jak najmniej odczuwały niedogodności przebywania w szpitalu.
Z dzieckiem przez cały czas może przebywać osoba towarzysząca. Dbamy o to, aby niezbędne badania diagnostyczne i leczenie było zrealizowane w jak najkrótszym czasie.

Dzieci otrzymują bezpłatne karty telefoniczne i mogą korzystać z "Telefonu do mamy". Mali pacjenci mają do dyspozycji: zabawki, klocki, książeczki i kolorowanki, puzzle i gry planszowe. Dzieci korzystają ze świetlicy oddziałowej pod opieką pedagoga szkolnego.

Przy oddziale działa Stowarzyszenie „Przywróćmy Dzieciom Zdrowie”

Stowarzyszenie

„Przywróćmy Dzieciom Zdrowie” 

Celem Stowarzyszenia jest:

  • pomoc w zakupie  i eksploatacji sprzętu niezbędnego w prawidłowym funkcjonowaniu Oddziału Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie,
  • ułatwianie szkoleń doskonalących lekarzy i pielęgniarki w zakresie pediatrii

Stowarzyszenie realizuje w/w cele z majątku, który powstaje z następujących źródeł:

  • składek członkowskich
  • dotacji, darowizn, spadków i zapisów
  • dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych
  • dochodów z majątku Stowarzyszenia
  • ofiarności publicznej

Gdyby Państwo mieli życzenie wesprzeć finansowo działalność naszego Stowarzyszenia – wpłat można dokonywać:

na numer konta bankowego11 1020 1664 0000 3402 0168 7862

na adres:

Stowarzyszenie

„Przywróćmy Dzieciom Zdrowie”

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118