2016-08-25

Oddził Psychiatryczny dla chorych na
grużlice i innechoroby zakaźne

Telefony:

 

Kierownik:  34 325 26 11 wew. 235
Pielęgniarka oddziałowa: 34 325 26 11 wew. 368
Sekretariat: 34 325 26 11 wew. 171
Dyżurka pielęgniarek: 34 325 26 11 wew. 136

 

Liczba łóżek: 15

 

Lokalizacja: ul. PCK 7, pawilon E, I piętro

 

Warunkiem przyjęcia na oddział jest aktualne (nie starsze niż dwa tygodnie) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994r., z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

 

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (dz. U. z 1994 roku, Nr 111 poz. 535)

 

-   za zgodą

- bez zgody: na podstawie prawomocnego wyroku Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne (tryb wnioskowy), pacjenci stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia, bądź życia i zdrowia innych tj. agresywni czynnie (tryb nagły)

 

Harmonogram dnia:

1. Pobudka i toaleta poranna

2. Zajęcia higieniczno – porządkowe

3. Gimnastyka przyłóżkowa

4. Śniadanie i pobieranie leków porannych

5. Wizyta lekarska

6. Zabiegi pielęgniarskie

7. Terapia zajęciowa ( trening budżetowy, biblioterapia, muzykoterapia)

8. Obiad

9. Muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

10. Zajęcia dowolne

11. Pobieranie leków południowych

12. Kolacja

13. Zajęcia higieniczno – porządkowe

14. Zajęcia dowolne

15. Pobieranie leków wieczornych

16. Cisza nocna